Kouzelná školka - akce pro dětiKouzelná školka - akce pro děti

Dr. Michael Londesborough, Ph.D. - science shows | věda zábavně, názorně, energicky, vtipně a v souvislostech v AJ i ČJScience show - KDYŽ SE MOLEKULY ZVĚTŠÍ | Mnohé z nejdůležitějších molekul, s nimiž přijdeme do styku, jsou malé. Jako například kyslík, který má pouze 2 atomy nebo voda se 3 atomy. Známe také molekuly středně velké, jako je například glukóza, jež má atomů 24. Ale pak máme molekuly, a ty jsou opravdu, opravdu VELKÉ! Stovky tisíc atomů velké! Miliony atomů velké! A zde se nacházíme ve světě polymerů, kterým vás provede jeden z největších současných popularizátorů vědy, Michael Londesborough

Science show - ŠPIONI a RAKETOVÁ PALIVA | Borany - sloučeniny boru a vodíku - jsou úžasné chemikálie. Na Zemi se přirozeně nevyskytují, což znamená, že příroda nenašla způsob, jak je vytvořit (na rozdíl od uhlovodíků, které vytváří ve velkém). První borany vyrobil Alfred Stock až v roce 1912. Nechte se provést prvním stoletím jejich výzkumu plného špionáže, tajemného raketového paliva, polovodičů, mikroelektroniky a dokonce i nadějí pro nemocné s HIV/ AIDS. Vzhledem k tomu, že borany jsou relativně mladé sloučeniny, skýtají obrovský vědecký potenciál.

Science show - ZLATO A VODA | Co mají společného zlato a voda? Který z těchto materiálů má vyšší cenu? Umíme vyrobit vodu? A zlato?
Alchymisté a mudrci byli zlatem odpradávna fascinováni a snažili se jej vyrobit přeměnou z různých jiných prvků. Proslulý byl v tomto ohledu dvůr Rudolfa II., který alchymii podporoval a zval nejslavnější alchymisty doby. Jedním z nich byl Edward Kelley, jenž se snažil do přízně císaře vetřít svojí údajnou schopností proměnit jakýkoli kov na zlato. Je však pravděpodobné, že tento šarlatán byl agentem královny Alžběty.
Naproti tomu voda se zdá být zcela banální látkou. Ale je to jinak. Díky geometrii své molekuly má voda jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti. A i když je všude kolem nás, je velmi vzácná.

Nechme se o tom přesvědčit během této zajímavé vědecké přednášky s poutavým exkurzem do minulosti.


Science show - TAJEMSTVÍ ENERGIE | Energie je hlavní ekonomickou hnací silou světa. Utrácíme obrovské sumy peněz za přírodní chemické látky zvané uhlovodíky, jejichž spalováním získáváme energii. Kromě pouhého spalování lze tyto chemické látky využít k výrobě cenných komodit, jako jsou farmaceutika, plasty, textilie, vlákna apod. Ale snad nejvýznamnější problematikou současnosti je chemický produkt spalování uhlovodíků jako paliva: oxid uhličitý, který se podílí na globálním oteplování a tím i na ohrožování životních podmínek na zemi. Můžeme s tím něco udělat? Zcela určitě!
Ale co je vlastně energie? Jaký je její původ? Jak se energie uvolňuje? A jak ji můžeme zkrotit pro naše vlastní potřeby? Musí výroba energie škodit životnímu prostředí? Jak budeme uchovávat energii potřebnou v budoucnosti? Jak můžeme diverzifikovat energetické zdroje? Pojďme na výbušnou a energeticky nabitou cestu s Michaelem, který nám pomůže najít odpovědi na mnohé otázky týkající se energie.

Science show - SVĚTLO A ZVUK | Svět okolo nás vnímáme především zrakem a sluchem. I když světlo a zvuk považujeme za samozřejmost, některé jejich vlastnosti jsou velmi překvapivé. Společným principem světla a zvuku je vlnění. Navzdory domu se oba tyto jevy výrazně liší. Jak je možné, že světlo je přibližně milionkrát rychlejší než zvuk? Proč slyšíme, co se děje za rohem, ale nevidíme to? Proč se zvuk nešíří ve vakuu? Můžeme zvuk "vidět"? Proč vnímáme různé barvy? Můžeme pomocí světla přenášet informace? Zjistěte odpovědi na tyto otázky, užijeme si zajímavé experimenty a seznámíme se s nejnovějšími vědeckými poznatky.


Science show - LÁSKA | Červenající se tváře, zrychlený tep srdce, potící se ruce – příznaky zamilovanosti. Co se vlastně děje v našich tělech? Měla by láska být jen doménou básníků, hudebníků a spisovatelů? Určitě ne. Tentokrát se jí bude zabývat Dr. Michael Londesborough, chemik a popularizátor vědy. Při své cestě do nitra lásky využije nejen sonety Williama Shakespeara a různé podoby lásky v nich zobrazené, ale také zákony termodynamiky a poznatky moderní biochemie.
Výsledkem je strhující a objevné vystoupení, které nám odhalí, co o lásce a možná ani o sobě ještě nevíme!


ZPĚT na PŘEDSTAVENÍ